در حال بارگیری...
همیاران نیکوکار جوان
۲۵ آبان

بازدید از بازارچه پاییزه گروه بانوان نیکوکار – 24 آبان 1397

به همت جمعی از اعضای همیاران نیکوکار جوان در تاریخ 24 آبان 1397 روز پنج شنبه برنامه بازدید از چهل و ششمین بازارچه پاییزه گروه بانوان نیکوکار به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک توسط 24 نفر از مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک و 15 نفر اعضای همیاران نیکوکار جوان به عمل آمد.

این مراسم با استقبال بسیار گرم بانوان نیکوکار آغاز شد و سپس با کیک و چای از مددجویان و همیاران پذیرایی شد.

پس از بازدید مددجویان از بازارچه، جنگ شادی با همکاری بانوان نیکوکار برگزار گردید.

مددجویان و همیاران نیکوکار جوان ناهار را به صورت منو باز میهمان بانوان نیکوکار در رستوران بازارچه بودند و در نهایت با شرکت جمعی از بانوان نیکوکار از جمله خانم مسگرا و خانم شمیرانی شور و شادی مددجویان به اوج خود رسید و با بدرقه غرفه داران در ساعت 16 مددجویان بازارچه را ترک نموده و به سمت آسایشگاه خیریه کهریزک رهسپار شدند.

با تشکر ویژه از:
مدیریت و مدیران محترم آسایشگاه خیریه کهریزک
گروه بانوان نیکوکار
مددجویان شرکت کننده در مراسم
اتوبوسرانی شرکت واحد
پرسنل زحمتکش آسایشگاه کهریزک
همیاران نیکوکار جوان

دیدگاه خود را بنویسید