در حال بارگیری...
همیاران نیکوکار جوان
۲۲ مهر

توزیع آش دوغ محلی بین مددجویان آسایشگاه کهریزک – 1397

به همت جمعی از اعضای همیاران نیکوکار جوان در تاریخ 21/07/1397 روز شنبه آش دوغ محلی اردبیل بین 300 نفر از مددجویان بخش ارغوان 4 و 5 آسایشگاه خیریه کهریزک توزیع گردید.
در این برنامه 10 نفر از اعضای گروه همیاران نیکوکار شرکت داشتند.
با تشکر ویژه از:
* مدیریت و مدیران محترم آسایشگاه خیریه کهریزک
* پرسنل زحمتکش بخش ارغوان 4 ، 5 و سرکار خانم مقدری
* همیاران نیکوکار جوان

دیدگاه خود را بنویسید