در حال بارگیری...
همیاران نیکوکار جوان
۲۳ مهر

ساخت و اعطای خانه به زلزله زدگان سر پل ذهاب

نرگس کلباسی نیکوکار ایرانی-بریتانیایی، کلید تعدادی از خانه های دیگر را به زلزله زده های سر پل ذهاب داد.

بر وجودش آفرین

دیدگاه خود را بنویسید