در حال بارگیری...
همیاران نیکوکار جوان
۱۰ مهر

مصاحبه با آقای صوفی نژاد، مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه “زنده باد زندگی”

مصاحبه آقای صوفی نژاد، مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک با برنامه “زنده باد زندگی” شبکه دوم سیما

 

مصاحبه سرکار خانم شاملو، مددخواه آسایشگاه خیریه کهریزک، بازیگر تئاتر و قهرمان رشته ورزشی “بوچیا” با برنامه “زنده باد زندگی” شبکه دو سیما

دیدگاه خود را بنویسید