در حال بارگیری...
۰۱ اردیبهشت

پخش آش دوغ سنتی اردبیل بین مددجویان آسایشگاه کهریزک

همیاران نیکوکار جوان:

به همت جمعی از اعضای گروه نیکوکاری همیاران نیکوکار جوان، در تاریخ سی ام فروردین 1397 آش دوغ محلی اردبیل بین 300نفر از مددجویان بخش های ارغوان 1و2و3 آسایشگاه خیریه کهریزک توزیع گردید.

در این برنامه خیرخواهانه 10نفر از اعضای همیاران نیکوکار جوان شرکت داشتند.

همچنین بدینوسیله از همکاری پرسنل زحمت کش بخش های ارغوان 1و2و3 و خصوصا سرکار خانم مقدری تشکر و قدردانی مینمائیم.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید