همیاران نیکوکار جوان
۲۲ آبان

بازدید از بازارچه خیریه بانوان نیکوکار در باغ فردوس تهران – 21 آبان 98

به همت جمعی از اعضای همیاران نیکوکار جوان در روز سه شنبه مورخ 21 آبان 98 برنامه یکروزه بازدید از چهل و هفتمین بازارچه خیریه بانوان نیکوکار واقع در باغ فردوس تهران با حضور 25 نفر از مددجویان و 5 نفر از مددکاران آسایشگاه خیریه کهریزک و همراهی 12 نفر از اعضای گروه «همیاران نیکوکار […]