همیاران نیکوکار جوان
۲۲ مرداد

عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک – 21مرداد1398

به همت جمعی از اعضای همیاران نیکوکار جوان در تاریخ 21 مرداد 1398 روز دوشنبه مراسم عید سعید قربان با حضور جمع کثیری از هموطنان نیکوکار و مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک در محل مجموعه آسایشگاه برگزار گردید. این برنامه با کمک گروه های مختلف هنری و خدماتی و همچنین بخش های مختلف مجموعه آسایشگاه خیریه […]

۰۱ شهریور

گزارش برگزاری مراسم عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک

به همت جمعی از اعضای همیاران نیکوکار جوان در تاریخ 1397/05/31 روز چهارشنبه مراسم عید سعید قربان با حضور جمع کثیری از هم وطنان نیکوکار و مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک در محل مجموعه آسایشگاه برگزار گردید.